Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER
Prof. Dr. Nilgün MORALI
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim Metin AYCİL
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim AKBEN
Öğretim Görevlisi Ahmet ÇETİNDAŞ
Araştırma Görevlisi Can ÖZCAN
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim AKBEN

Akademik Geçmiş
Lisans : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Yüksek Lisans : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı
Doktora : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı

Telefonu : 0342 211 80 80 / 13 36
Odası : FEAS 315
E-Posta : ibrahim.akben@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
İbrahim AKBEN
Kısa Özgeçmiş

Dr. AKBEN, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden aldı. Doktora sırasında Almanya'nın Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, University of Applied Sciences'da bir süre eğitim aldı, Doktora sonrasında ise Koç Üniversitesi'nde ve Almanya'nın Duisburg - Essen Üniversitesi'nde Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri konularında bir süre çalışmalarda bulundu,

         Akademik ilgi alanları arasında; Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Bilişim Sistemleri, Enerji Lojistiği, E-Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik gibi konular bulunmaktadır.   

    Araştırma görevlisi olarak başladığı Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde halen Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Konuları

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi,

Lojistik Bilişim Sistemleri,

Enerji Lojistiği,

Endüstri 4.0,

3 Boyutlu Yazıcılar,

Uluslararası İşletmecilik.

Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2018

AKBEN, İ. ve AVŞAR, İ. İ. (2018). "Endüsti 4.0 ve Karanlık Üretim: Genel Bir Bakış", Türk  Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(1), 26-37. 

2 2018

AKBEN, İ., ve PEKMEZ BAHÇECİ, A., (2018). "Kentsel Lojistik: Gaziantep Örneği", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5, (6), 211-229. 

3 2018

AKBEN, İ., ve GÜNGÖR, A., (2018). "Tedarik Zinciri ve Yalın Tedarik Zinciri", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 5, (7), 1-12.

4 2018

 AKBEN, İ. ve DEMİRER, Y. (2018). Lojistik sektöründe çevreci araç uygulamaları. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 47-56.

5 2017

AKBEN, İ. (2017). "3 Boyutlu Yazıcılar ve Tedarik Zincirine Etkileri", International Journal of Academic Value Studies ,Vol: 3, Issue:10; pp:20-35

6 2017

AKBEN, İ, ve ÖZEL, M . (2017). "Supply Chain Visibility: Control Tower Approach", Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 612-627. 

7 2015
AKBEN, İ., (2015). “İşletmelerin Uluslararasılaşması: İşletme Karakteristikleri ve Uluslararasılaşma Derecesi İlişkisi”, Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (49), s.505-530.
8 2015

AKBEN, İ ve YEŞİL, S., (2015). “Uluslararasılaşma Derecesinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri: Bir Alan Çalışması”, Avrasya Bilimler Akademisi, Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, (1), s.69-85.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018

AKBEN, İ., ve ÇINAR, S., (2018). “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Blockchain: Vaatler, Uygulamalar ve Engeller”, Anadolu I. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar kongresi, 28-29 Aralık, Diyarbakır, ss.1451-1461

2 2018

AKBEN, İ., ve MERCAN, A.,N., (2018). “Ekolojik Etiketleme ve Taze Ürün Endüstrisinde Lazer Etiketleme Tekniği”, 3. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi,   17-18 Aralık, İstanbul, ss.304-310.

3 2018

AKBEN, İ., ve PELİT, İ., (2018). “Tıbbi Atık Yönetimi: Adana’da Özel Bir Hastane’de Bir Alan Çalışması”, Çukurova Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi,13- 16 Aralık, Adana, ss.893-905.

4 2018

AKBEN, İ., ve IRMAK., E., (2018). “Organik Bebek Ürünleri Tüketiminde Ebeveyn Farkındalığı: Bir Alan Çalışması”,  Çukurova Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi,13- 16 Aralık, Adana, ss.906-917.

5 2018

AKBEN, İ., ve İNCENACAR, T., (2018)., “Tedarik Zinciri Yönetiminde Yapay Zeka”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Kasım – 2 Aralık, Ankara, ss.207-222.

6 2017

AKBEN, İ., ve AVŞAR, İ.İ., (2017). "Dijital Tedarik Zinciri ve Bulut Bilişim", I. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 8-12 Kasım, Şanlıurfa / Türkiye

7 2012

YEŞİL, S.,SÖZBİLİR, F. ve AKBEN, İ. (2012). "Affective Organisational Commitment, Individual Innovation Behaviour and Organisational Innovation Performance", 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, 11th International Conference of the ASIA Chapter of the AHRD, 2nd International Conference of MENA Chapter of the AHRD, Istanbul, Turkey

8 2010

YEŞİL, S. ve AKBEN, İ., (2010). "Bilgi Toplumu Uluslararası İşletmelerinde Kültürel Zeka ve İş Tatmini, Çatışma ve Performans Üzerine Etkileri", Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, ss.1191-1208. İstanbul

9 2010

YEŞİL, S. ve AKBEN, İ., (2010). "Bilgi Toplumunda Sosyal Sorumluluk Kahramanmaraş Tekstil İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması", Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, s.1735-1755, İstanbul.

10 2010

CELIK, A., YESIL, S., ve AKBEN, I., (2010), "Integrating Both Negative and Unrecognised Positive Implications of Culturel Diversity for Strategic Management of Companies Operating Across the Borders", 6th International Strategic Management Conference, pp.813-823, St. Petersburg, Russia

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2018

AKBEN, İ., ve KURTOĞLU, M.B., (2018). “Morton Nöroma Hastaları İçin Kamalı Metatarsal Silikon Ped”, Başvuru numarası: 2018/20791, Türk Patent EnstitüsAü, Ulusal Patent Başvurusu

2 2018

AKBEN, İ., ve KURTOĞLU, M.B., (2018). “Taşınabilir Jel Yolcu Koltuğu Minderi”, Başvuru numarası: 2018/20789, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu        

3 2018

AKBEN, İ., (2018). “Şeffaf Fotovoltaik Sunroof”, Başvuru numarası: 2018/20786, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

4 2018 AKBEN, İ., (2018), “Giyilebilir Solar Takip Cihazı”, Başvuru numarası: 2018/20778, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu
5 2018

AKBEN, İ., ve MIZRAK, B., (2018). “Yağmur Sensörlü Otomatik Kapanan Sürgülü Pencere / Kapı”, Başvuru numarası: 2018/20795, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

6 2018

AKBEN, İ., ve KAYA, G.S., (2018). “Tenteli Sırt Çantası”, Başvuru numarası: 2018/20796, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu  

7 2018 AKBEN, İ., ve DUMAN, H., (2018). “Çok Amaçlı Kullanımlar İçin Gizlenebilir Sehpalı Koltuk”, Başvuru numarası: 2018/20800, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu
8 2018

AKBEN, İ., ve KURTOĞULLARI, M., (2018). “Yağmurluğa Dönüşen Şapka”, Başvuru numarası: 2018/20802, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu 

9 2018

AKBEN, İ., ve TÜMER, M., (2018). “Giyilebilir Kışlık Kaymaz Taban”, Başvuru numarası: 2018/20803, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

10 2018

AKBEN, İ., ve ERKURT, N., (2018). “Titreşimli ve Alarmlı Yatak”, Başvuru numarası: 2018/20806, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

11 2018

AKBEN, İ., ve AKAN, R.E., (2018). “Kokulu Elektrikli Süpürge Filtresi”, Başvuru numarası: 2018/20807, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

12 2017

AKBEN, İ., ve KARATAŞ, S., (2017). “Güneş Enerjili ve Sensörlü Çay Termosu”, Başvuru numarası: 2017/13036, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

13 2017

AKBEN, İ., ve KURTOĞULLARI, M., (2017). “Vakumlu Çöp Kutusu”, Başvuru numarası: 2017/16044, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

14 2017

AKBEN, İ., (2017). “Adaçaylı, Ballı ve Elma Sirkeli Organik Boğaz Pastili”, Başvuru numarası: 2017/20933, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

15 2017

AKBEN, İ., ve BİLGİNER, F.G., (2017). “Bebek Puset Özellikli Toplu Taşıma Aracı Koltuğu”, Başvuru numarası: 2017/21381, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

16 2017

AKBEN, İ., (2017). “GPS’li Solar Aktif Rfıd Etiketi”, Başvuru numarası: 2017/21875, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

17 2017

AKBEN, İ., ve ÇETECİ, E., (2017). “Mıknatıslı Çay Bardağı”, Başvuru numarası: 2017/22160, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

18 2017

AKBEN, İ., ve YILDIRIM, Ö., (2017)., “Devinimli, Çok Fonksiyonlu Enerji Üretim Düzeneği: Rüzgar Gülü Sisteminde, Solar Panel, Mıknatıs ve Kompresör Uygulaması”, Başvuru numarası: 2017/22293, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

19 2017

AKBEN, İ., ve YILDIRIM, Ö., (2017). “Su Isıtıcı Solar Hortum”, Başvuru numarası: 2017/23119, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

20 2016

AKBEN, İ. (2016). “Porselen Kaplı Expanded Polistiren Köpük Dolgulu Tabak”,  Başvuru numarası: 2016/00398, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

21 2016

AKBEN, İ., ve MERAL, Ö.E., (2016). “Görme Engelliler İçin Braille Alfabesi İle Çalışan Tablet”, Başvuru numarası: 2016/05946, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

22 2016

AKBEN, İ., ve KANAT, A.F., (2016). “Yolcu Koltukları İçin Uyku Desteği”, Başvuru numarası: 2016/14753, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

23 2016

AKBEN, İ., ve SAYIN, B., (2016). “Isıtmalı Bebek Arabası”, Başvuru numarası: 2016/14784, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

24 2016

AKBEN, İ., ve TAŞDOĞAN, O, (2016). “Sıcak İçecekler İçin El Yakmayan ve Dökülmeyi Önleyici Bardak”, Başvuru numarası: 2016/14876, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

25 2016

AKBEN, İ., ve DİNLER, U., (2016). “Sensörlü Masaüstü Rulo Peçete Sunucu”, Başvuru numarası: 2016/14903, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

26 2016

AKBEN, İ., ve ÇOBAN, Z., (2016). “Ayak Düşmesi ve Dekübit Önleyici Yumuşak Tabanlı Egzersiz Aparatı”, Başvuru ve Tescil numarası: 2016/14967, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

27 2016

AKBEN, İ., ve KARAOĞLU, N.T., (2016). “Kuruyemiş Otomatı”, Başvuru numarası: 2016/15167, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

28 2016

AKBEN, İ., ve ÖZCAN, C., (2016). “Soğutucu Pipet”, Başvuru numarası: 2016/15273, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

29 2016

AKBEN, İ., ve ÖZEL, M., (2016). “Sprey Mekanizmalı Çöp Kutusu”, Başvuru numarası: 2016/17000, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

30 2015

AKBEN, İ., ve TUĞAN, G., (2015). “Vidalama Yöntemiyle Topuğu Takılabilir, Çıkarılabilir Ayakkabı”, Başvuru numarası: 2015/07996, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

31 2015

AKBEN, İ., (2015). “İçecek Otomatları İçin Tatlandırıcılı Organik Karıştırıcı”, Başvuru numarası: 2015/15296, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

32 2015

AKBEN, ve KAPLAN, M.A., (2015). “Duvar Askıları İçin Yaylı Sistem”, Başvuru numarası: 2015/17311, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

33 2015

AKBEN, İ., ve TUĞAN, G., (2015). “Ses İletim Kablosu Kendi İçinde Toplanan Kulak Üstü Kulaklık”, Başvuru numarası: 2015/17043, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Patent Başvurusu

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 UTL203 Lojistik Bilişim Sistemleri Zorunlu3
2 UTL405 Depoculuk ve Envanter Yönetimi Zorunlu5
3 UTL203 Lojistik Bilişim Sistemleri Zorunlu3
4 UTL306 Depoculuk ve Envanter Yönetimi Zorunlu3
5 UTL406 Taşımacılık ve Dağıtım İşlemleri Yönetimi Zorunlu3
6 UTL418 Yeşil Lojistik Seçmeli2
7 UTL415 Tehlikeli Madde Lojistiği Seçmeli2
8 UTL425 Lojistikte Güncel Konular Seçmeli2
9 UTL318 Enerji Lojistiği Seçmeli2
10 UTL205 Ambalajlama ve Elleçlemede İlkeler Seçmeli2
11 UTL219 Yeşil Lojistik Seçmeli2
12 UTL214 Lojistikte Güvenlik ve Risk Yönetimi Seçmeli2
13 UTL207 Depoculuk ve Envanter Yönetimi Seçmeli2
14 UTL209 Lojistikte Güncel Konular Seçmeli2
15 UTL417 Tehlikeli Madde Lojistiği Seçmeli2
16 UTL318 Enerji Lojistiği Seçmeli2