Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Haberler
30.11.2017
..........................................................
Lojistik Sektöründe Nitelikli İş Gücü İhtiyacı

Lojistik Sektöründe Nitelikli İş Gücü İhtiyacı

21.07.2016
..........................................................
Engelleri Aşan Tasarım

Engelleri Aşan Tasarım

04.04.2016
..........................................................
Kariyer Günleri

Kariyer Günleri

15.12.2015
..........................................................
Kariyer Eğitimleri 1

Kariyer Eğitimleri 1

10.09.2015
..........................................................
"Sadece Derslere Girmekle Üniversiteli Olunmaz" Hkü Kitap Sayısı Ve Kütüphanesi İle De Hazır.

"Sadece derslere girmekle üniversiteli olunmaz" HKÜ kitap sayısı ve kütüphanesi ile de hazır.

10.09.2015
..........................................................
Türkiye’De Güneş Panelleri İle Enerji Üreten İlk Üniversite

Türkiye’de Güneş Panelleri İle Enerji Üreten İlk Üniversite

10.09.2015
..........................................................
Üniversite Öğrencilerinden Toplumsal Duyarlılık Hareketi

Üniversite Öğrencilerinden Toplumsal Duyarlılık Hareketi

17.08.2015
..........................................................
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’Nin Tercih Edilmesinin Birçok Nedeni Var

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Tercih Edilmesinin Birçok Nedeni Var

1
Türkiye’de Güneş Panelleri İle Enerji Üreten İlk Üniversite
TÜRKİYE’DE GÜNEŞ PANELLERİ İLE ENERJİ ÜRETEN İLK ÜNİVERSİTE

Türkiye’de Güneş Panelleri İle Enerji Üreten İlk Üniversite

Tüm Dünyada yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalar sürmektedir. Çalışmaların yoğunlaştığı alanlardan birisi de güneş ışığını kullanarak elektrik enerjisi üreten fotovoltaik sistemlerdir. Bu bağlamdaHasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye’de yenilenebilir enerji üreten ilk üniversite olarak başarısını devam ettiriyor.

 

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; açıkladığı “Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı” ile, 2015-2023 yılları arasında ülkenin enerji politikasını ve stratejisini ortaya koyduğunu belirtti. Belirlenen stratejiye göre 2023 yılında enerji tüketiminin günümüze göre ikiye katlanacağı ve ihtiyaç karşılama aşamasında daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılarak, güneş enerji sistemleri gücünün 3.000MW’ye çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

Güneş Enerji Santrali Sayesinde 170 Tonun Üzerinde COSalımı Engellendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; üniversitenin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bina çatısında kurulu 196 kWp gücünde ve fotovoltaik teknolojiyi kullanan güneş enerji santrali bulunduğunu ve santralin ürettiği enerjinin öncelikle öz tüketimde kullanıldığını belirtti. Rektör Yılmaz,öz tüketim karşılandıktan sonra ortaya çıkan ihtiyaç fazlasının ise şebekeye iletildiğini belirterek; “üretim fazlamız “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirlenmiş olan ücret ile Gaziantep’te hizmet veren elektrik dağıtım şirketine satılmaktadır.Santralin durumu ve üretim değerleri internet üzerinden anlık takip edilebilmekte ve her ay KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından rapor halinde sunulmaktadır. Sekiz aydır devrede olan güneş enerji santrali, ürettiği yaklaşık 292.260 kWh yeşil enerji ile, 170 tonun üzerinde CO² salımını engellemiştir.

Lisanssız üreticiler için1 MW’ye kadar santral kurulumu izni verilmektedir. Üniversitemiz; kalan kapasitesini de kullanmak adına, ofisimiz KALİTTO tarafından resmi işlemleri tamamlamış ve yeni santral izinlerini alınmıştır. Bunun sonucunda, üniversitemiz arazisinde belirlenen 16.000 m²’lik alan üzerine kurulacak “Güneş Tarlası” ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin enerji tüketiminin tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecektir” dedi.