HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Can ÖZCAN

Can ÖZCAN

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı (Devam ediyor)
Doktora :
Telefonu : 0342 211 80 80 - 1344
Odası : FEAS 307
E-Posta : can.ozcan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş