HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Gülçimen YURTSEVER

Gülçimen YURTSEVER

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Ankara Üniversitesi- Ekonomi Bölümü
Yüksek Lisans : DowlingÜniversitesi (New York)- İşletme ABD
Doktora : Alliant United States International University (San Diego)- İşletme ABD
Telefonu : 0342118080-1321
Odası : FEAS303
E-Posta : gulcimenyurtsever@gmail.com
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2013

Yurtsever, G, Berrin, Ö & Ben-Asher, Z (2013) “Gender differences in buyer - seller negotiations: emotion-regulation strategies”, Social Behavior and Personality: An International Journal, 41 (3) 569 -576 http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2013.41.4.569

2 2013

Yurtsever, G. & Ben-Asher, Z (2013) “Gender differences in buyer-seller negotiations: Misrepresentation of information”, African Journal of Business Management" 7( 12), 976-979 DOI: 10.5897/AJBM12.1415

3 2010

Gülçimen YURTSEVER, Joseph de RIVERA, "MeasuringTheEmotionalClimate Of An Organization (SSCI)", Perceptualand Motor Skills, 110, 501-516 (2010) 

4 2010

Gülçimen YURTSEVER, Gizem KURT, Güngör HACIOĞLU, "Buyer-Seller Negotiations: A Comparison of Domesticand International Conditions in a Pilot StudyWithInternationalal Business Students (SSCI)", PsychologicalReports(SSCI), 106, 1-8 (2010) 

5 2010

Yurtsever, G. and De Rivera, J. (2010), “Measuring the emotional climate an organization”, Perceptual and Motor Skills, 2010, 501-516.

6 2010

Gülçimen YURTSEVER, "Gender-RelatedDifferencesIn Moral Imagination (SSCI)", SocialBehaviorandPersonality, 38, 515-522 (2010) 

7 2008

Yurtsever, G., "Negotiator’sprofitpredictedbycognitivereappraisal, suppression of emotions, misrepresentation of information, andtolerance of ambiguity", Perceptualand Motor Skills (SSCI), , 590-608 (SSCI) (2008) 

8 2006

 Yurtsever, G., "Measuring moral imagination (SSCI)", SocialBehaviorandPersonality, , 205-219 (SSCI) (2006) 

9 2004

Yurtsever, G., "Emotionalregulationstrategiesandnegotiation (sscı)", PsychologicalReports, , 780-786 (SSCI) (2004) 

10 2003

Yurtsever, G., "Measuringthe moral entrepreneurpersonality", SocialBehaviorandPersonality: An International Journal, 31 , 1-12 (SSCI) (2003) 

11 2001

Yurtsever, G., "Tolerance of ambiguity, informationandnegotiation/SSCI)", Psychological Report, , 57-54 (SSCI) (2001) 

12 2000

Yurtsever, G., "Ethicalbeliefsandtolerance of ambiguity. ", SocialBehaviorandPersonality: An International Journal, 28, 141-148 (SSCI) (2000) 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2003

Yurtsever, G. veErtekin, Y. (2003). Organizational politics and tactics. Ankara: Public Administration InstituteforTurkey&theMiddle East.

2 2000

Yurtsever, G. (2000). Corporatecodes of Ethics: Design, promulgationandenforcement.Ankara: Barış Yayınevi.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2005

Yurtsever, G. (2005). Moral emotion and self- monitoring. Boğaziçi Journal: Review ofSocial, Economic and Administrative Studies, 19 (1-2).

2 2004

Yurtsever, G. (2004). Ethical beliefs and self monitoring. Çağ University SosyalBilimlerDergisi, 1 (1), 19-26.

3 2001

Ertekin, Y. and Yurtsever, G. (2001). YönetimdeNarsizmÜzerineBirDeneme. AmmeİdaresiDergisi, 34 (3), 37-46.

4 2000

Yurtsever, G. (2000). The Comparative analysis of business negotiations between publicorganizations and private (Organizations in Turkey). Boğaziçi Journal: Review ofSocial, Economic and Administrative Studies, 14 (2), 1-12.

5 2000

Yurtsever, G. (2000). Relationship between ethical beliefs and shame, guilt, law, religionand traditions. D. E. İ.İ.B.F Dergisi, 15, 75-85.

6 1999

Yurtsever, G. (1999). Ethical beliefs and attitudes toward business ethics held by managersof banks. İktisat, İsletmeveFinansDergisi, 157 (April), 32-38.

7 1999
8 1999

Yurtsever, G. (1999). Commercial trade and ethics. ErciyesÜniversitesiİktisadiveİdariBilimlerDergisi, 14, 44- 54.

9 1998

Yurtsever, G. (1998). The ethical beliefs of Turkish consumer, DokuzEylülUniversityiİktisadiveİdariBilimlerFakültesiDergisi, 13 (2), 135-146.

10 1998

Yurtsever, G. (1998). The relationship between commercial negotiations and culture.İktisat, İşletmeveFinansDergisi, 144 (March), 77-78.

11 1998

Yurtsever, G. (1998). Commercial negation with the Chinese. Marmara ÜniversitesiİktisadiveİdariBilimlerFakültesiDergisi, 14, 363-370.

12 1997

 Yurtsever, G. (1997). Identify factors that affect Turkish managers’ ethical decisions.Marmara ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsüÖneriDergisi, 2 (7), 79-82.

13 1997

Yurtsever, G. veÇoban, M. (1997). Countertrade. İktisat, İş/etmeveFinansDergisi, 138,71-80.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 1997

Yurtsever, G., Bribery and Turkey , Ethics in Politics and Administrations, SakaryaÜniversitesi, İktisadiveİdariBilimlerFakültesi and Adapazarı’s Chamber of Commerce andIndustry, 1997.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2006

Yurtsever, G., Atış, C. veYurtsever, Ş. (2006). Entrepreneurship Adana: KarahanKitabevi.

2 2003

Ertekin, Y. and  Yurtsever, G (2003). Organizational politics and tactics. Ankara: Public Administration InstituteforTurkey&theMiddle East.

3 2000

Yurtsever, G. (2000). Corporatecodes of Ethics: Design, promulgationandenforcement.Ankara: Barış Yayınevi.

4 1997

Opportunies to develop cooperation in the field of culture in Caucasian countries. Developing municipal, local and area cooperation in Caucasians Countries. The Governor of Trabzonand Council of Europe, 1997.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2010

 GenderandNegotiation (TUBİTAK) 2010

2 2008-2009

Women’sManagerialAdvancement (EU ), 2008-2009

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1  

 Perceptual Motor Skills (SSCI)

2  

 Psychological Reports (SSCI)

3  

Journal Business of Psychology (SSCI)

4  

International Journal of Conflict Management

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1  

5 kez TUBİTAK bilimsel Teşvik ödülü

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 UTL202 Uluslararası Ticaret Teorileri Zorunlu3
2 İŞL121 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu3
3 UTL305 İşletme Finansmanı Zorunlu3
4 UTL401 Uluslararası Lojistik Yönetimi Zorunlu3
5 UTL403 İntermodal Taşımacılık Zorunlu3
6 UTL423 Taşımacılık ve Dağıtım İşlemleri Yönetimi Seçmeli2
7 UTL316 Dış Ticaret Finansmanı ve Kaynakları Seçmeli2
8 UTL211 Liman ve Terminal Yönetimi Seçmeli2
9 UTL213 Uluslararası Yazışmalar Seçmeli2
10 UTL204 Uluslararası Satış ve Ticaret Anlaşmaları Seçmeli2
11 UTL208 Uluslararası Gemi Taşımacılığı Seçmeli2
12 UTL212 Uluslararası Ticari Örgütler Seçmeli2
13 UTL216 Türkiye'nin Dış Ticaret İlişkileri Seçmeli2